Shanghai Sihao Machinery Equipment Co., Ltd.
logo
Shanghai Sihao Machinery Equipment Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Máy làm kem, máy nước nóng, máy nước đá, Máy làm đá, máy nước nóng